#Lieggrafiek week 14: Changing Face of America

In 2010 was 8% van de Amerikaanse bevolking verdwenen. In noordwest Amerika woonden in 1960 alleen Aziaten. Van oost naar west loopt dwars door Amerika een blackbelt, vergelijkbaar met de Nederlandse biblebelt. Slechts enkele opvallende (en volkomen onjuiste) conclusies uit de #Lieggrafiek van week 14.

Changing face of America

Wat is het, kaart of vlakgrafiek

Nightly News maakte bovenstaande visualisatie. Een prachtig plaatje, maar een waardeloze grafiek.

Door in de titel het America te noemen en daarna de kaart van Amerika als enige beeldende element te gebruiken, suggereert de maker dat de data een geografisch aspect heeft. Dat is echter niet het geval. Kleuren op kaarten suggereren een betekenis. Dus zijn er volgens dit plaatje alleen Whites in Alaska en in het zuiden. En zijn de Asian alleen woonachtig in het noordwesten en noordoosten. Dat zal vast niet juist zijn.

Een andere verklaring: de jaartallen bovenin suggereren een tijdlijn. De ruimte eronder schetst dat de Asian in 1960 aanwezig waren, daarna weggingen en na 100 jaar, in 2060 weer terugkomen.  Tussen 2040 en 2050 is er zelfs alleen maar black en white. Wederom een foutieve conclusies.

Is het dan een gestapelde vlakdiagram? Dan moet elke serie 100% zijn. Maar hier begint het met 95% in 1960. Dat daalt naar 92% in 2010. Tot slot stijgt het weer naar 101% in 2060. Of daalt het na 2010 naar 31% in 2050 en verder naar 8% in 2060? Dat suggereren de gegevenslabels tenminste door hun scheve uitlijning aan de rechterkant.

Remake

Kortom veel aanleidingen om onjuiste conclusies te trekken. Tijd voor een remake. Die vonden we gelukkig online. Hier heeft men het deel van de grafiek ingevuld dat wegviel door het weglaten van het water (en Canada) . Ook zijn de scheve labels rechtgezet.Nu wordt het al een stuk duidelijker. Maar dan valt op, dat er nog meer mis is, de y-as van deze grafiek gaat niet tot nul. Want de 43% rechts is echt niet half zo hoog als de 85% links. En ook de 31% (groen) rechts is groter dan de 43% (rood) daaronder.

Changing face of America 2

Maar hoe foutief de grafiek ook is, het is wel een mooi plaatje. Helder kleurgebruik, sprekende titel en ondertitel, goede data-ondersteunende-elementen (gegevenslabels, legenda). Er is duidelijk aandacht en tijd aan besteed. Maar het zet je allemaal op het verkeerde been. Informatie is er niet uit te halen. Het is nu slechts een mooi, maar nietszeggend plaatje.

En nu goed

Tijd voor onze remake. Omdat het over een tijdsvergelijking gaat kiezen we een lijngrafiek. Dezelfde cijfers, geven nu een ander verhaal. In de originele grafiek wordt de focus geplaatst op de kleuren rood en blauw. Door de grootte van deze vlakken, maar ook doordat deze kleuren in de titel terugkomen. Blauw lijkt in opkomst terwijl rood sterk daalt. In de lijngrafiek zijn het echter de rode en groene die het verhaal vertellen. Niet alleen stijgt groen, hij is in 2060 bijna even groot als rood. Toch een heel andere boodschap.

Changing face of America remake DPG

Een bewuste #Lieggrafiek?

Heeft men bij Nightly News de grafiek bewust gemanipuleerd? We betwijfelen het, want een duidelijke boodschap is er niet in terug te vinden. Of de boodschap moet zijn dat ze van mooie maar nutteloze dingen houden.