Gra·fiek (de; v)

We beginnen de zoektocht naar De Perfecte Grafiek bij de betekenis van het woord grafiek. Van Dale kent er twee:

  • voorstelling van het verband tussen van elkaar afhankelijke grootheden d.m.v. lijnen of vlakken
  • schrijf- en tekenkunst

Ook Wikipedia kent twee betekenissen, één uit de wiskunde, de ander uit de kunst.

In de wiskunde is de meest gebruikelijke betekenis van een grafiek een visuele voorstelling in een plat vlak van een (reëelwaardige) functie (van één veranderlijke). (1)

Grafiek (ook graveerkunst, prentkunst) is een vorm van beeldende kunst waarbij de kunstenaar gebruikmaakt van allerlei druktechnieken. Ook de afbeeldingen die op deze manieren worden gemaakt (de werken) worden grafiek (ook: gravures of prenten) genoemd. (2)

Kijken we naar de herkomst van het woord Grafiek, dan zien we dat die relatie er al langer is. Grafiek stemt af van zowel griekse term graphike (tékhne), wat “(de kunst van) het schrijven of tekenen” betekent, als van het Franse Graphique wat zoveel is als “lijnvormige voorstelling van de relatie tussen gegevens” (3).

We kunnen dus wel stellen dat grafiek is een combinatie van wetenschap en kunst. Niet voor niets bestaat het Engelse woord CHART, voor meer dan de helft uit ART. Een prachtig voorbeeld hiervan is deze grafiek van Charles Minard over de veldtocht van Napoleon door Rusland.

Minard Carte Figurative

Deze afbeelding is door Edward Tufte uitgeroepen tot misschien wel de beste informatieve afbeelding die ooit is gemaakt. Tufte, op zijn beurt, wordt wereldwijd gezien als de kenner op het gebied van “zo veel mogelijk informatie te verpakken in één afbeelding” (4). Meer over Minard en deze grafiek in een toekomstige post.

Meer weten:

 

  1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Grafiek_(wiskunde)
  2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Grafiek_(kunstvorm)
  3. http://www.etymologiebank.nl/
  4. Edward Tufte