De PerfecteGrafiek inspireert wiskundeleraren

Op 2 november was dePerfecteGrafiek als keynote spreker aanwezig op de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (de NVvW). Voor mij was dit heel bijzonder, zowel zakelijk als persoonlijk.

Bovenal een mooie kans om de visie van de PerfecteGrafiek via de aanwezigen te verspreiden in de Nederlandse klaslokalen. Tegelijkertijd was het ook persoonlijk, mijn vader was  wiskundeleraar was, maar overleed voordat ik dePerfecteGrafiek oprichte en mensen over datavisualisatie ging leren. 

DePerfecteGrafiek voor de klas

Flyer speciaal voor inspiratiesessies en gastcolleges

Speciaal voor deze sessie ontwikkelde ik een flyer, waarin ik visie en oefeningen combineerde. 

De lezing kreeg hiermee een zeer interactief karakter. Sterker nog, het leek soms bijna op een les. Het was supergaaf om te zien dat de hele zaal van 500 docenten enthousiast mee deed en stiekem heel veel leerde over de visuele psychologie achter de grafiek. 

De PerfecteGrafiek in de klas

Om deze Nederlandse leraren te helpen om de visie van dePerfecteGrafiek door geven naar hun leerlingen,  vertaalde ik mijn ChartGuide-grafiekenposter in het Nederlands. Tijdens de studiedag lanceerde ik officieel de Nederlandstalige grafieken poster.

Het was geweldig om het enthousiasme in de zaal te zien en de respons op de poster te horen. Aan het einde van de dag werden meer dan 80 posters mee naar huis genomen. Hopelijk gauw te zien in klaslokalen in het hele land.

Speciaal voor het middelbaar en hoger onderwijs, ontwikkelde ik een gastcollege over grafieken. Meer hierover lees je hier.

Vol enthousiasme wordt de poster bekeken en besproken

Eerbetoon aan mijn vader: Wiskundeleraar Coen Dullaert

Het inspireren van 500 wiskundeleraren was extra speciaal voor mij, omdat mijn vader, Coen Dullaert,  wiskundeleraar was. Toen ik een jaar of drie oud was, liet mijn vader me tekenen op de achterkant van oude wiskunde proefwerken. Hoewel de formules aan de voorkant me intrigeerden, ben ik altijd meer geïnteresseerd geweest in het visualisatie deel. 

Na mijn studie ben ik gaan werken als productmanager en later als analist. In 2011 is mijn vader overleden. Drie jaar na zijn dood werd ik bij toeval zelf ook docent. Ik ging les geven over datavisualisatie. Daarmee trad ik in de voetsporen van mijn vader. Het voelt niet fijn, dat mijn vader nooit de gelegenheid heeft gehad om te zien hoe zijn genen en zijn liefde voor de cijfers voortleven in wat ik nu doe.

Als eerbetoon aan mijn vader heb ik een kleine verwijzing naar hem op de poster opgenomen. Degenen die hem goed kenden, zullen het herkennen. Nu de nieuwe grafieken posters in diverse wiskundelokalen hangen, is mijn vader toch weer een beetje terug in de klas. Samen proberen we zo weer nieuwe generaties te inspireren om mooie grafieken te maken.