Signal, the new book by Stephen Few

Stephen Few, de man achter de must read data visualisatie boeken “Show me the Numbers”, “Information Dashboard Design” en “Now you see it” heeft een nieuw boek uitgebracht: “Signal“. Begin mei was Stephen in Nederland om een kleine groep gelukkigen inzichten te geven over hoe data visualisatie kan helpen signalen te herkennen in een dataset. Of om de ondertitel…

Magische boeken

De website is in de lucht en we zijn vrienden aan het maken op de sociale media. Nu wordt het tijd voor de inhoud. Een grote stapel boeken ligt klaar om doorgenomen te worden. Uit elk van deze boeken zullen tips en truuks komen om van een gewone grafiek een perfecte grafiek te maken.